Uitvaartvereniging

De Laatste Eer Drogeham

Rekening en verantwoording

 

De rekeningen van elke uitvaart worden verzorgd door de vereniging, dit houdt in dat alle facturen welke betrekking hebben op de uitvaart, door de vereniging worden voorgeschoten en door middel van een verzamelnota persoonlijk aangeboden.

Onze vereniging legt [wettelijk] elke 3 jaar een Actuariële verantwoording af bij een daartoe aangewezen instelling. Waarin wordt gecontroleerd of onze financiële reserves voldoende zijn, zo niet dan wordt het bestuur hierop aangesproken, en moeten maatregelen genomen worden.

Ook op de jaarlijkse ledenvergadering wordt hierover verantwoording afgelegd. Bezoekt U deze vergadering eens, hier kunt U met al Uw vragen terecht en dan weet het bestuur ook wat er leeft onder de leden.